Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven trådte i kraft i juli 2022 etter godkjenning fra Stortinget. Formålet med Åpenhetsloven er å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter både i Norge og resten av verden. Nidarholm har forpliktet seg til å etterleve denne loven og er dedikert til å redegjøre for hvordan konsernet og dets leverandører forholder seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Implementeringen av etisk handel og etterlevelsen av Åpenhetsloven er en integrert del av vår ledelsesstruktur og gjennomgås regelmessig av ledelsen og styret. 

Nidarholm arbeider aktivt med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Vi har som mål å fullføre den endelige rapporten innen utgangen av tredje kvartal 2023. Selv etter denne fristen vil vi opprettholde et kontinuerlig fokus på dette arbeidet, både med nye og eksisterende leverandører, i årene som kommer. Vi planlegger å oppdatere vår innsats i samsvar med Åpenhetsloven årlig. 

Så langt viser oppsummeringen at Nidarholm generelt sett har lav risiko for å bryte OECDs retningslinjer. Det presiseres at vi i flere år hatt et særlig fokus på å sikre gode arbeidsforhold hos underleverandører innen eiendomsinvesteringer og nybygg. Vi har ikke identifisert spesifikke problemer i vår leverandørkjede så langt, men vi fortsetter å kartlegge og vurdere risikoene nøye. Nidarholm ber nå våre relevante leverandører om å gi informasjon om hvordan de håndterer sine spesifikke risikoområder. Dette er en kontinuerlig prosess som pågår. 

Lære mer om åpenhetsloven?

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om vårt fokus og arbeid for menneskerettigheter, inkludert arbeidstakernes rettigheter både i vårt konsern og hos våre leverandører, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på apenhet(at)nhinvest.no. 

Kontakt oss  

Vi oppfordrer deg til å bruke skjemaet nedenfor, eller e-postadressen apenhet(at)nhinvest.no dersom du oppdager eller mistenker uønskede hendelser som involverer Nidarholm og våre datterselskaper. I samsvar med GDPR ber vi deg om å ikke registrere personopplysninger om berørte personer eller de involverte i varselet. Dersom vi trenger mer informasjon, vil vi kontakte deg angående dette. 

Du vil motta en bekreftelse på mottak av avvik innen en arbeidsuke. Vi vil raskt ta tak i saken og kontakte deg ved behov. Vi streber etter å gi tilbakemelding på resultatet og eventuelle tiltak innen 3 måneder etter at varselet er mottatt. Vær trygg på at din identitet vil holdes anonym for alle som ikke er direkte involvert i behandlingen av varselet. All dokumentasjon knyttet til saken vil bli slettet senest 1 år etter at saken er avsluttet. 

Åpenhetsloven