Selskap

Celecta Invest

Investerer og utvikler selskaper for å oppnå økt lønnsomhet.

Celecta er en investor som går inn i selskaper med behov for å oppnå økt lønnsomhet. Uansett om skoen trykker mest på kapital, ledelse, økonomisk kompetanse, struktur eller gjennomføringskraft, bidrar vi med iver, erfaring og sterk kompetanse. 
Teamet er bygget på erfaring og kompetanse innenfor flere fagfelt, som endringsledelse, økonomi/regnskap og markedsføring. Vi har et sterkt personfokus, og for oss er det viktig å se potensiale i mennesker så vel som konsept. Vi er opptatt av god kjemi og at du skal føle deg trygg med oss i ryggen.
Selskapet ledes av Erik A. Øye, som har bred erfaring innen omstillingsprosesser og lønnsomhetsstyring blant annet i Danske Bank og Meglerhuset Nylander.
celecta.no

Besøk nettside