Er du en aktiv leder? Har du erfaring med å forvalte og utvikle næringseiendom? Da har du nå en unik mulighet til å bygge sammen med oss. For Norda Partners AS søker vi en initiativrik leder med sans for økonomi, strategi, mennesker og nye muligheter. Se hele stillingsbeskrivelsen under.

Stillingsbeskrivelse for CEO i Norda Partners AS

Mål for stillingen: Du må være en aktiv leder og forvalter som skal representere konsernets eiendommer utad. Du vil også være ansvarlig for gjennomføring av prosjekter innen eiendomsutvikling. Sammen med kollegaer og styret i Norda Partners skal du bidra til å identifisere og effektuere viktige utviklingsområder. Det ligger i stillingen å bidra til økt omsetningen i selskapet og datterselskaper, slik at vi alltid er konkurransedyktige.


Stillingens ansvarsområde:

 • Utleie av bygg.
 • Ansvarlig for drift og forvaltning av eiendommene ihht årshjulet
 • Finne nye prosjekter, eiendommer og tomter for kjøp
 • Utvikling og salg av eiendom.
 • Utvikling av strategier for selskaper
 • Følge og initialere budsjett for salg og drift.
 • Ansvarlig for økonomiske resultat i selskapet.
 • Kontroll av økonomi i alle ledd, inkl oppgjør ved kjøp og salg av eiendom.
 • Ha alltid søkelys på prestasjoner.
 • Ta initiativ og holde deg oppdatert på markedsføringskanaler
 • Være oppdater på eiendomsmarkedet. Lokalisere vekstområder på bransje og geografi.
 • Signering av leieavtaler.
 • Innkalle og rapportere til styret ihht årshjul, inkl NAV-beregninger 2 ganger pr år.

Stillingens videre krav:

 • Inneha og skaffe egen kompetanse på de driftsområder som omhandler Norda.
 • Sette seg inn i og benytte de verktøy og dataprogram som til enhver tid benyttes.
 • Være en inspirerende og sosialt deltagende medarbeider og leder.
 • Være en lojal medarbeider for vedtatte ansvarsområder i samråd med bedriftens styre og medarbeidere.
 • Inneha energi og mulighet til å gjennomføre krevende arbeidsoppgaver.
Stillingen forplikter seg til å arbeide og behandle andre ansatte etter konsernets verdigrunnlag som er TOMMY 24. Dette forklares med følgende:

T – Tydelig – tydelig kommunikasjon vanskeligere misforstås.
O- Offensiv – ha og gi energi.
M – Mål – sett mål, oppnå mål.
M- Mot – tør å uttrykke meninger.
Y – Ydmyk – alle kan gjøre feil. Alle kan lære deg noe nytt.

Vis din interesse på 915 15013 eller tor@nhinvest.no