Fjorårets resultat ble slett ikke så verst for Nidarholm Invest, og det ga oss et enda bedre grunnlag for å spisse strategien vår: Vi skal fokusere mer på modne bedrifter og snuoperasjoner.

Høsten er kommet og 2017-regnskapet til Nidarholm Invest er dermed blitt synlig for alle på Proff.no. Det forteller om et bra år for oss. Resultat før skatt endte på 5,545 millioner kroner – det er en økning på 22 prosent sammenlignet med året før.

Nidarholm Invest har etter hvert fått mange bein å stå på, så nedturene i noen selskap balanseres av oppturer i andre. Vi oppnår stadig bedre resultater og kan feire over enn 10 år uten røde tall på bunnlinjen.

Dette får vi til ved jobbe hardt for at flest mulig av selskapene våre skal gå best mulig. Dessuten skaper eiendommene våre bedre kontantstrøm år for år. Vi finjusterer dem hele tiden, og legger stor vekt på at leietakerne våre skal trives.

Gode resultater gir oss de ressursene vi trenger for å bygge Nidarholm Invest videre, og i 2018 har vi justert litt på strategien: noe skal tones ned, andre ting skal vi satse mer på.

Nidarholm Invest var tidlig ute med å satse på oppstartsbedrifter. Allerede i 2013 opprettet vi StartupYou for å hjelpe unge gründere opp og fram, men siden da har Norge endret seg. Det har blitt trendy både å starte bedrifter og å investere i dem. Konkurransen om de beste casene er intens, og vi synes prisingen av oppstartsbedrifter har blitt i friskeste laget, derfor velger vi nå å redusere vår aktivitet i dette markedet.

Som vanlig vil vi være fleksible. Kommer vi over nye tech-oppstarter som 24OnOff eller CodeMander, og kjemien mellom oss stemmer, så er de selvfølgelig interessante for Nidarholm Invest. Men vi kommer ikke til å bruke like mye tid som før på å lete etter dem.

Det vi skal fokusere mer på fremover er modne bedrifter, og gjerne bedrifter som trenger nye impulser – enten for å vokse videre, eller for å snu en negativ utvikling. Vi er fleksible hva gjelder bransje, og det er heller ikke så viktig om bedriften er stor eller liten. Det som derimot betyr mye for oss, er lederne i porteføljebedriftene våre. Vi investerer bare i folk vi tror på.

Vi i Nidarholm Invest har som ambisjon å være som smøreteamet til en langrennsløper. Vi skal være støtteapparatet som sørger for at utøverne får konsentrere seg om det de er best på. Slik skaper vi resultater sammen.

Kjenner du noen som kunne trengt et slikt smøreteam? Ring oss, da vel!