I fjor ble en av eiendommene våre på Orkdal rammet av brann. Nå er tomta ryddet, og vi ønsker å sette opp et nytt bygg der.

Lørdag 5. mai i fjor brøt det ut brann i en av eiendommene våre; Grønøra Næringspark i Orkdal. Industribygget som på folkemunne gikk under navnet «sponplaten» ble totalskadd, og seks leietakere mistet store verdier.

Det var en trist opplevelse for oss, og kanskje enda verre for bedriftene som var leietakere.

Men vi erfarte at det lønner seg å jobbe seriøst med brannsikring av eiendommer. Nidarholm Invest gjennomfører regelmessige tilsyn på sine eiendommer med brannkonsulenter, og lukker eventuelle avvik fortløpende. Dette er en prosess som aldri avsluttes, for over tid gjøres det alltid endringer på en eiendom, store og små, og dette kan påvirke brannsikkerheten.

Har man ikke jobbet seriøst med brannsikkerhet før det verste inntreffer, kan man risikere avkorting i forsikringsoppgjøret. Det slapp vi.

Det er også på sin plass å gi forsikringsselskapet vårt, If, anerkjennelse for god oppfølging i kjølvannet av brannen. If har vært en ryddig og god rådgiver i denne perioden.

Brannen medførte naturlig nok mye merarbeid for oss, og det gjenstår fortsatt mye å gjøre ute på Grønøra, men det gamle bygget er nå revet, tomta er ryddet og vi ønsker å sette opp et nytt bygg på samme sted.