Spiren til Nidarholm Invest oppsto i et garderobeskap på Trondheim Økonomiske høgskole (TØH), en gang på begynnelsen av 80-tallet.

Fra dette garderobeskapet solgte Tor Blaasmo moteklær til medstudentene sine, og da Tor gikk ut fra høgskolen i 1981, var han fast bestemt på å starte egen bedrift.

— På den tiden var det å starte for seg selv helt utenkelig for nyutdannede økonomer. Alle ville ha en best mulig jobb i et størst mulig selskap, men for meg var aldri dette noe alternativ, jeg drømte bare om egen virksomhet, forteller Tor.

Og slik ble det. Tor Blaasmo begynte å selge maskiner for gatefeiing, etter hvert også lagerreoler. Det var da han oppdaget et udekket behov i markedet: Mange kunder etterspurte brukte reoler, men dette var det ingen som tilbød. Tor grep muligheten, og startet Areol Innredninger AS i 1985.

Areol utviklet seg bra, og måtte ha nytt lager for å ekspandere på Østlandet, så Tor kjøpte tomt ved Gardermoen. Eiendommen fikk han billig, for dette var før Stortinget vedtok å bygge Norges hovedflyplass der ute. Forutså han at det kom til å skje?

— Jeg visste at det kunne skje, og håpet på det. Men slik er det ofte i business: Når man lykkes, så skyldes det en blanding av flaks og dyktighet. Denne investeringen hadde jeg allerede regnet hjem uten flyplassutbygging. Storflyplassen kom som en bonus, og slik skal det være. Man må våge å ta risiko, men det nytter ikke å basere alt på flaks, sier Tor.

Siden har det blitt flere investeringer, i eiendom, IT, varehandel og trading av anleggsmaskiner. Det som startet i et garderobeskap på TØH, er blitt til et konsern.

Hvordan har så Tor fått til dette?

— Jeg har knyttet til meg de riktige folkene på riktig tidspunkt. Dessuten er tillit en viktig egenskap. Hvis man blir kjent for å være ryddig som forretningsmann, åpner det seg mange muligheter etter hvert. Man blir invitert inn i gode dealer, man får bedre vilkår for finansiering og så videre.

Hvor går veien videre for Nidarholm Invest?

— Vi skal fortsette som før, og det betyr at vi gjør små justeringer og forbedringer hele tiden. Fra og med 2018 ønsker vi å satse mer på snuoperasjoner i etablerte bedrifter, og kommer nok til å innlemme noen flere slike i porteføljen de neste årene.

Hvor stort er Nidarholm Invest om 10 år?

— Det vet jeg ikke, men jeg vet at det er ikke penger som er den viktigste drivkraften min. Jeg synes det er kjempemorsomt og motiverende å jobbe med flinke folk, og utgjøre en forskjell for dem. Pengene vi tjener sammen er bare en konsekvens av å lykkes, ikke et mål i seg selv.