Vi innleder det nye året med noen velmente råd til småbedriftseiere. Følg med på nettsiden vår, og lik oss på Facebook for her kommer det flere tips etter hvert.

 

 

Vi starter med skattetrekk og avgifter til staten, som faktisk kan være litt skummelt for småbedriftseiere. Roter du med dette, risikerer du i verste fall fengselsstraff.

Mange småbedrifter har perioder med stram likviditet; de sliter med å betale det de skylder innen forfall. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet: «Tor, hvilke krav kan jeg vente med å betale?»

Det enkle svaret er: ingen. Betalingsproblemer forsvinner ikke av seg selv, du er nødt til å jobbe deg gjennom dem. Hvordan du gjør dette i praksis skal jeg komme tilbake til, lenger ned i teksten.
Men hvis jeg skal nevne tre ting du absolutt ikke skal vente med, så er det skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Aller viktigst er skattetrekket. Dersom du har ansatte i bedriften din, har du plikt til å hente ut skattekortet deres og trekke forskuddsskatt før lønn utbetales.

Strengt straffeansvar
Skattebetalingsloven pålegger deg som er arbeidsgiver å opprette en egen skattetrekkskonto i banken, som er adskilt fra bedriftens øvrige kontoer. Her skal pengene oppbevares på vegne av skatteeteaten inntil de betales inn, hver annen måned. Dette er sikkert kjent stoff for de fleste av dere.

Men de færreste er kjent med strafferammen for å unnlate å avsette skattetrekk på egen konto: bøter eller fengsel i inntil to år. Og det holder ikke å skylde på at du ikke visste, at du glemte eller lignende. Grovt uaktsom overtredelse, det som på godt norsk kalles slurv, har en strafferamme på ett års fengsel.

Merk deg også at straffeansvaret ikke bare gjelder for den som er direkte ansvarlig for rutiner og utbetaling i bedriften. Andre personer i selskapet, som styrelederen, kan bli dømt for medvirkning.

Brudd på bestemmelsene om forskuddstrekk vil også kunne medføre et personlig erstatningsansvar for daglig leder og styreleder.

Rapporter uansett!
Det er ikke bare manglende innbetaling som er straffbart. Du risikerer også bøter eller fengsel for å unnlate å rapportere inn, eller gi uriktige opplysninger om skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Annenhver måned må altså skjemaene med tallgrunnlag for beregning skatt og avgifter sendes inn via Altinn. Selv om kassen er tom og bedriften ikke kan betale ved forfall, så må du likevel sende inn skjemaene.

Ikke straffbart, men…
Det er i utgangspunktet ikke straffbart å la være å betale inn arbeidsgiveravgiften og merverdiavgift. Men skatteoppkreveren vil i de fleste tilfeller forsøke å drive inn de pengene som bedriften din skylder. Dette gjør de med en såkalt utleggsforretning, som i praksis betyr at namsmannen (typisk politi eller lensmann) tar beslag i penger fra bedriftens konto.

Namsmannen kan også inndra lett omsettelige varer eller eiendeler for å dekke inn det bedriften skylder skatteoppkreveren. Dersom bedriften ikke har verdier som dekker kravet, kan skatteoppkreveren begjære selskapet konkurs.

Be om betalingsutsettelse
Men hva skal du gjøre da, hvis likviditeten i bedriften er så stram at du ikke kan betale det den skylder til staten? I Skattebetalingslovens paragraf 15-2, står faktisk følgende:

«Fremsetter skyldneren et betalingstilbud, kan et skatte- og avgiftskrav settes ned, eller det kan gis utsettelse med betalingen.»

Som vanlig finnes det ingen gratis lunsj. Det er et vilkår at bedriften ikke er i stand til å innfri kravet på vanlig måte. Du må også være beredt til å betale årlig forsinkelsesrente på 8,5 %, og den begynner å løpe fra opprinnelig forfallsdato. Skatteetaten kan dessuten legge til andre betingelser i avtalen.

Og så var det igjen dette med rapporteringen da: Skatteoppkreveren gir ikke betalingsavtale dersom bedriften har unnlatt å levere inn de pliktige skjemaene, for eksempel a-melding eller omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Tidlig dialog er viktig
I mine mer enn 30 år som forretningsmann har jeg vært inne i mange bedrifter, som eier og rådgiver. Det jeg har sett litt for ofte i bedrifter som sliter, er at alt for mange ledere bare lar det skure, de ser en annen vei, venter og håper. Men betalingsproblemer går som sagt ikke over av seg selv.

Mitt beste råd er derfor å ha en åpen dialog med kreditorene, også skatteetaten, så tidlig som mulig. Ingen parter er tjent med at bedriften din går dukken. I de aller fleste tilfeller er leverandører og andre kreditorer villige til å diskutere betalingsutsettelser og lignende løsninger.

Lykke til!

Tor