Introduksjon

Erik er CEO i Celecta. Han har bred erfaring fra omstillingsprosesser og lønnsomhetsstyring blant annet i flere trønderske selskaper. For selskaper Celecta investerer i, bistår han selskapenes ledere med daglig drift, økonomi, forretningsanalyse og forretningsutvikling.