Berit Andersen

HR-ansvarlig

Berit har jobbet i Nidarholm Invest siden 2005. Hun har ansvaret for å utvikle organisasjon og HMS-arbeid, og jobber tett på ansatte og ledere i selskapene våre med coaching, HR- og HMS-arbeid. I tillegg har hun driftsoppgaver tilknyttet selskapets eiendommer.

Før Berit begynte i Nidarholm Invest, jobbet hun som interimleder, og hun har vært rekrutterings- og opplæringsansvarlig i ISS Trøndelag. Berit er utdannet Bachelor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.