Eiendommene våre

Også i eiendomsmarkedet er Nidarholm Invest spesialister på snuoperasjoner. Vi kjøper typisk næringseiendommer som står tomme og nedslitte, pusser dem opp, fyller dem med leietakere og snur kontantstrømmen fra negativ til positiv.

Kjøpmannsgata 11 er et moderne og nyoppussede kontorbygg på ca 800m2 ved Nidelva i Trondheim sentrum. Opprinnelig oppført i 1770, men er korrekt renovert og er i dag et moderne og delikat kontorlandskap, samtidig som byggets sjel er ivaretatt.

Grønøra Næringspark AS

Grønøra Næringspark AS skal i 2022 ferdigstille to kombinasjonsbygg på totalt 6.500 m2 på Vognvegen 31, i Eidsvoll kommune. I tillegg skal selskapet ferdigstille et kombinasjonsbygg på 1.500 m2 på Gamle Dalsveg 144 i Nannestad kommune. Ta kontakt med Tor Blaasmo på tlf 915 15 013 eller tor@nhinvest.no for leie.

Nannestad Næringsbygg AS

Nannestad Næringsbygg består av eiendommene Gamle Dalsveg 132 og Gamle Dalsveg 138. Byggningsmassen består av kontor, lager, og produksjonslokaler.

Orkdalsveien 30 AS

Orkdalsveien 30 er et kontorbygg som ligger sentralt i Orkdal sentrum. Bygget ble kjøpt i 2017, og har siden den tid blitt renovert til å tilfredsstille dagens krav fra leietakerne. I dag Ta kontakt med Tor Blaasmo på tlf 915 15 013 eller tor@nhinvest.no for leie.

Industriveien 3 – 5 AS

Kombinasjonsbygg på totalt 9.000 m2. Omfattende renovert i fra 2011 og utover. Bygget har en populær beliggenhet, en stor tomt og mange parkeringsplasser. Nidarholm Invest har sitt hovedkontor her, samt flere av porteføljebedriftene våre.