Livdyrportalen

I Livdyrportalen ønsker vi ikke å revolusjonere landbruket – bare gjøre det enklere, åpnere og mer prisgunstig å drive kjøp og salg av livdyr. Livdyrportalen består av folk med bred erfaring innen landbruk, livdyr og IT. Sammen skal vi skape Norges beste plattform for kjøp og salg av livdyr. 

Livdyrportalen.no er eid av Livestock exchange AS, et selskap med utspring fra landbruksauksjon.no. For å skape en så god og enkel opplevelse for brukere av Livdyrportalen som mulig, så vi at det var fordelaktig å ha med ekstern kompetanse. Blaaber Kompaniet AS har lang fartstid innen digitale transaksjoner og vil med dette bidra til å skape en god, trygg og intuitiv digital handelsplattform, med bonden i fokus.